Strona głównaZakres kształcenia

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszej szkoły - wpisz swój adres email.

Football Lab

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Resovia w Rzeszowie ma uprawnienia szkoły publicznej i obowiązują w nim te same treści nauczania jak w każdym publicznym liceum ogólnokształcącym.

 

Wszystkie programy nauczania z poszczególnych przedmiotów oparte są o podstawy programowe i mają w jak najlepszym stopniu przygotować uczniów szkoły do zdania egzaminu maturalnego po ukończeniu szkoły.

 

Liceum to czwarty etap kształcenia – etap ponadgimnazjalny. Do liceum wstęp mają uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum. Na tym poziomie edukacji ważny jest wszechstronny rozwój ucznia, aby mógł sam zdecydować, czym chce się zająć w przyszłości, dla wielu uczniów jest to już ostatnie zetknięcie się z pewnymi przedmiotami, ponieważ w ich dalszej drodze życiowej nie będzie na nie miejsca. Większość absolwentów liceum ogólnokształcącego idzie na studia i z niektórymi nauczanymi w takim liceum rzeczami, nie zatkną się już nigdy. Dlatego przez ten czas, który spędzą w liceum powinni posiąść umiejętność spójnego i poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie w mowie ojczystej i w języku obcym, być może dalej będą rozwijali te umiejętności, a może już nie. Uczeń powinien w szkole średniej poznać wszystkie pojęcia i rozumieć je w zakresie, który pozwoli mu na podjęcie studiów z interesującej go dziedziny.

 

W Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Resovia w Rzeszowie uczniowie będą mieli następujące rozszerzenia programu nauczania: język polski, język angielski, biologia z przedmiotów ogólnokształcących (po 3 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia) oraz 13 godzin specjalistycznych z zakresu piłki nożnej w każdej klasie.

 

Rozszerzenie z wyżej wymienionych przedmiotów oraz klasy nieprzekraczające 23 uczniów zapewnią wysoki poziom nauczania i niewątpliwie przygotują absolwentów Liceum do podjęcia dalszej edukacji oraz kontynuowania pasji gry w piłkę nożną na poziomie seniorskim

projekt i realizacja

opteam